Anders klit er født i 1957 og har gennem de sidste tredve år, jævnt hen af vejen malet og skabt billeder, når hans fritid tillod det - og han gør det stadigvæk. Anders er fortrinsvis autodidakt og amatørkunstmaler. Anders har modtaget få fornødne kurser i tegning og taget en enkelt eksamen i billedkunst. Har desuden en baggrund som uddannet trykker, teknisk tegner og har senest uddannet sig til pædagog, i hvilket fag han er erhvervsaktiv. Anders' håndværksmæssige baggrund for sine serigrafiske værker, ligger tilbage til tiden under hans uddannelse til typografisk trykker - under den dengang meget omtalte EFG uddannelse i 70'erne. Her fik han et kort kursus i serigrafiens muligheder. Efter endt uddannelse som trykker i '77 etablerede han snart sit eget serigrafiske værksted/atelier. Dette er dog nu afviklet for flere år siden, da maleriet kom til at blive mere og mere tiltrækkende for ham i løbet af 80'erne.

Stilmæssigt har Anders nærmest taget den typiske formgivning fra serigrafien med over i maleriet.
Tydeligst ses det i hans "Lady Legs" - Et tema han har en vis forkærlighed for.

I sine billeder bevæger Anders Klit sig fra det stramme Pop Art agtige over i det eksplosive, spontane og abstrakt ekspressive. Her ophører alle, for Anders bekendt, vedtagne regler. Her arbejder han helst som var der ingen grænser - er der egentligt nogen?

"Jeg elsker, i arbejdet med billeder, at bevæge mig fra det figurativt stramme til det grænseløse og opløftende, som eksempelvis kan ses som et billede på det at bevæge sig fra savn til forløsning. Når jeg har arbejdet længe med noget, der skal holdes i stramme former, figurer og farver, bliver det en forløsning, for min kreativitet, at slippe mig selv løs i arbejdet med mine abstrakte billeder.

Men sandt for paradokset kræver det alligevel en eller anden form for fokusering. At sprænge sine egne visuelle rammer kræver vel først og fremmest at turde og ikke mindst at kunne se meningen med det. Den synes jeg, at jeg bl.a. har fundet ved denne vekselvirkning i mit billedsprog".

To be continue.....later!